190 години от рождението на Отец Матей Светопреображенски
Търсене І Search
"Мойто рождение е било в лето от Христа 1828, в месеца октомврий, в Ново село" - с тази непренциозна бележка в ръкописаната от него "Книжица малая" Отец Матей Светопреображенски скромно заявява за себе си. Също толкова е скромен и ликът му, публикуван от Данаил Кацев-Бурски в книгата "Дякон Игнатий Васил Иванов Левски - живот и дела" и с нищо не подсказва огромното му любопитство към живота, енциклопедичните му познания и умения. Те сякаш са скрити в ония прословути дисаги, които никога не изпуска от ръка. Неотдавна Александър Алексиев откри в изхвърлен на боклука архив единствената засега оригинална снимка на Отец Матей Светопреображенски. Находката е публикувана в сп. "Минало"
Съратник на Георги Раковски, Васил Левски, Ангел Кънчев, Христо Караминков-Бунито и Стефан Стамболов Отче Матей е запомнен от съвременниците си не само като вещ в народните дела. Известността му се простира от билкар и народен лечител, книгоразпространител, писател и издател, основател на кооперации и читалища, селекционер на прословутите за времето си чушки-матейки до търсенето на вечен двигател и вдъхновител за изографисването на вечен календар.
Каквото и да кажем за Матей Светопреображенски, все ще пропуснем нещо - толкова са разнопосочни неговите интереси. Не можем да пропуснем обаче едно - неговото свободолюбие - неговата висша нравствена мяра за човещина и отдаденост за доброто на хората. "Каква полза, братя мои, ако казува някой, че вяра има, а дела - няма" - е обичал да наставлява Преображенеца и с тези думи ни разкрива философията и тайната на вечния двигател на историята. Затова никога не се е спирал, все нещо е вършел.
И трябва най-сетне да спрем с повод и без повод, да го наричаме къде гузно, къде снизходително - "един позабравен национален герой", защото всеки, който е допринесъл за просветата и напредъка на българския народ, е в единствената, първата редица на възрожденските ни будители и хуманисти.
“Вярвам, че признателният български народ ще почете паметта на този народен труженик, като му въздигне подобаващ паметник за назидание на младото ни поколение, защото Отец Матей бе втори Паисий за народа ни. Поклон пред паметта на подобни народни дейци! ” - възхищава му се друг негов съвременник - Петко Франгов. Нека се присъедним към почитта му, защото Отец Матей е жив светец в сърцата на хората. Поклон! (Румяна Николова)
КАЛЕНДАР НА ИНИЦИАТИВИТЕ
Вестник "Патриотичен десант" първи публикува нашия апел за спонсорство на третото издание на книгата на Матей Петров - монах Светоплеображенски - "Защита на Православието". Искрени благодарности за съпричастието! От редактора.

11 окгомври 2018 г. Ново село. Кръгла маса, посветена на 190-годишнината от рождението на Отец Матей, монах Светопреображенски.

Отзиви в медиите" в. "Янтра днес"

XVII-та Национална конференция „Библиотеки – четене – комуникации“, посветена на 190-годишнината от рождението на Отец Матей Преображенски – виден български възрожденец и просветител. 15-16 ноември 2018 г., Велико Търново, Народна библиотека „Петко Рачов Славейков“.

Програмата на конференцията можете да видите тук ...

 
Веселина Ангелова, в. "Труд" - Статия за Отец Матей. Както често се случва има някои грешки - по времето, когато Отец Матей е живял е имало само люти чушки. Предполага се, че е донесъл сладък сорт от Румъния и е "облагородил" местния сорт до сладки пиперки.
  Книга

Трето издание на книгата "ЗАЩИТА НА ПРАВОСЛАВИЕТО, нападнато от протестантските мисионери с разни брошури" от Отец Матей Светопреображенски

СЪДЪРЖАНИЕ1. Матей Петров, Защита на Православието... 2. Матей Петров, Притчи Варлаамови (откъс) 3. Румяна Николова, Книжовното дело на Матей Петров - Светопреображенски в системата на българската възрожденска култура през втората половина на ХІХ век 4. Редакторска бележка Приложения 5. Петко Франгов, Едно забравено народно светило Отче Матей Миткалото 6. Елена Налбантова, Нужен ли ни е днес Матей Преображенски, наричан Миткалото, и неговата "Защита на Православието" 7. Александър Алексиев, Открита е фотография на Отец Матей Светопреображенски 8. Иво Братанов, Кратки бележки за езика на Отец Матей Преображенски 9. Румяна Николова, В проекта за костница на Отче Матей Леон Филипов вгражда възгледите си за вяра и чест

За контакти и поръчки с Издателство Надежда - Р.Н. e-mails: nadezhda_RN@abv.bg publisher@pr-office.org Интернет страница: http://www.publisher.pr-office.org

Здравка Маслянкова, БНР - В селото на Матей Преображенски пазят паметта и светлото име на своя будител
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА В гр. СТРАЖИЦА На 25 февруари от 17 ч. в Художествена галерия гр. Стражица бе представено третото издание на "Защита на Православието. Срещата с почитателите на Отче Матей завърши с прожекцията на документалната филмова импресия "Матей Преображенски - съвременникът"., а от община Стражица осигури почерпка за гостите на събитието.
 
 
Dir.bg