Ако искате да допълните тематичните раздели във Виртуалния музей на Отец Матей Преображенски, можете да се свържете с нас на следните адреси:
5000 Велико Търново, Централна поща, пощенска кутия 544
E-mails: studio@pr-office.org; editors@pr-office.org; publisher@pr-office.org
 
 
 
 
Dir.bg