Търсене І Search
Вижте за книгата "Моно" тук...
Подбрана библиография
Фреска от църквата в Преображенския манастир
1. Александър Бурмов, Отец Матей Преображенски. Материали за биография. сп. "Духовна култура", кн. 56 от 1934 г.
2. Христо Марков, История на 9-тях дни в Дряновския монастир (1976), изд. читалище "Съединение" с. Михалци, Търново, 1912 г.
3. Свещ. Петко Франгов, Белочерковската чета в Дряновския монастир през 1976 г., ІІІ допълнено изд., Търново, 1909 г.
4. Свещ. Петко Франгов. Юбилейна сбирка. Издава белочерковското поборническо опълченско дружество, Търново, 1926 г.
5. Нови данни за Матей Преображенски из един новооткрит негов ръкопис от 1853 г. Огняна Маждракова-Чавдарова. Известия на държавните архиви, т. 18, С.
6. Илия Пехливанов, Преображения Матееви. С., 1981 г.
6. Акад. Иван Радев. Отец Матей Преображенски. В: История на Велико Търново ХVІІІ - ХІХ век. В. Търново, 2000, с. 508 - 514.
7. Румяна Николова: Книжовното дело на Матей Петров - Светопреображенски в системата на българската възрожденска култура през втората половина на ХIХ век. В: Матей Петров, Защита на Православието. Второ преработено и допълнено издание, С., 2007, с. 129 - 188.
8. Проф. Димитър Кенанов, "СТЕФАН ЯВОРСКИ И МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ В ЗАЩИТА НА ПРАВОСЛАВИЕТО".
Сборник 110 г. от смъртта - 1975 г.