Матей Петров: Книгопис
Търсене І Search
Снимката е открита от Александър Алексиев
Снимката на Отец Матей Преображенски, публикувана в книгата на Данаил Кацев-Бурски "Дякон Игнатий Васил Иванов Левски - живот и дела". Книгата е илюстрирана от художника Цанко Василев и е издание на в. Младежка илюстрация. Съдържа общо 26 портрети, 25 рисунки и 4 факсимилета и 6 фотографически снимки" .На една от тези снимки е и Отчето, а в лявата му ръка се виждат ясно прословутите му дисаги
Книжица малая се съхранява в Държавен архив, териториална дирекция Велико Търново - благодарим за възможността да направим снимки!
Корицата на книгата "Молебни канони", 1867
художник - Пеньо Пенев
СТИХОВЕ
За всяко нещо човек се надее
Докат младост йоще в него владее.
А когато замине младостта
И започне да пристига старостта,
Тогава сичко почне от сърдце да истива,
Защото веки на свършок живот отива.
И ни са старай веч нови науки да учи,
Ако ще би от тях и с кола имот да получи.
Заради това, възлюблени дети,
Учете се докат сте во млади лети,
Докат йоще вас владее младост,
Чи като пристигне старост,
Тогава да не ви е жалост.
* * * * *
Творче наш Господи и создателю,
Иисусе Боже избавителю.
Яви твоята непобедима власт и сила.

Сокруши на еретиците дързостната сила.
Тебе викаме на помощ ний,
Иисусе Боже преблагий.
Христе царю Боже вышний скоро нам помози,
Озлоби хищните зверове и ги порази.
Владико человеколюбче, Ти ги обезчести,
Един си Ти силен, от нашите места ги изчисти.

И да се не чуе веч името на зверовете,
Защото имвидяхме веч вкусът на плодовете.
Горчиви казуваме като пелин,
Отбягваме от тях и до един.
Веч със тях никак не се съединяваме,
А далеч от дружествата им бягаме.
Радост голяма ще имаме, ако ги сокрушиш,
Язиците им неми, безгласни ако направиш.

Милостивий Боже, на небесата Който си,
Ако ни любиш, помилуй създанието си.
Творче наш, молим Ти се със умилний глас,
Твоята благодат изпрати на нас.
Един си Ти Бог щедър и независтлив,
И спасител наш благ и всемилостив.

Преблагий Господи Боже наш вишний,
Един си ти крепкосилний и страшний.
Ти със Твоята всесилна и крепка десница,
Разпрасни противниците със една люсница.
О, Христе Иисусе, смили се за нас,
Вижд нашето смирение и помилуй нас.
Амин.

С това стихотворение завършва книгата "Защита на Православието...". Акростихът недвусмислено показва авторството: "Тия стихове изговаря Матей Петров".
"Книжица малая, содержащая в себе устав чиноположения монашескаго образа. Обрятаютса же и инний полезнейшая словеса святих отец. Списанная Матеем монахом, жителя Терноводервентскаго монастиря Преображение Господне, за свою ползу и потребу. В летто от Христа 1853, месец февруарий.
"Молебни канони ко святому мученику Мине за изгубена вещ и ко св. свещеномученику Антипе за зъбобол и главобол, и за други болести. Съставил М. Петров, монах свето Преображенец в Търновско окръжие. Русчюк. В печатницата на дунавската област. 1967.
"Подобни на осъмтях гласове за обучение на новоначалните", сбрани из църковните книги от Матея Петров, монах свето Преображенец в Търновско окръжие. Русчюк, 1867.
"Притчи Варлаамови с други йоще прибавления" от пролога и от други книги събрал и на простобългарски привел М. Петров, монах свето-преображенски в Търновско окръжие. Русчюк, в печатницата на дунавската област, 1868 г.
Препис на "История славяноболгарская" от Паисий Хилендарски, приблизителна датировка - 1870 г.
"Повести за изгубеното дете и Велисария, военачалникът на Иустиниана великаго". Преписал и поправил Маттей Петров, монах светопреображенски в Търновско окръжие. Русчюк, в печатницата на дунавската област. 1870 г.
"Защита на Православието, нападнато от протестантските мисионери с разни брошури". Издал М. Петров, монах свето-преображенски в Търновско окръжие. Русчюк, в печатницата на дунавската област, 1870 г.
"Прикаски или нравоучителни примери за протичението на всекиго, който желае своето поправление". Събрал и наредил монах Матей Петров Преображенский. Издание първо, Руссе, в печатницата на Дунавската област, 1872.
"Кратка ирмология с няколко по-нужни църковни потреби месецослова, тропарите и кондаците и накрая са прибавени типик на късо с просто наречие, за няколко църковни управления" Преписал и съставил Матей Петров, монах свето-преображенски в Търновско окръжие. (Ръкопис)
"Защита на Православието, нападнато от протестантските мисионери с разни брошури". Матей Петров, Второ издание съвместно с Издателска къща ЛИК, София, 2007 г.
"Защита на Православието, нападнато от протестантските мисионери с разни брошури". Матей Петров, Трето, допълнено издание. Съдържа и оригиналната снимка на Отец Матей, открита от Александър Алексиев.
 
 
Dir.bg